Pred/Posezona
01.05.30.06.
01.09.01.10.
Glavna sezona
01.07. 31.08.
1 osoba15 €25 €
2 osobe23 €32 €
3 osobe24 €37 €
4 osobe25 €42 €
5 osoba26 €47 €
6 osoba27 €52 €
7 osoba28 €57 €
8 osoba29 €62 €
9 osoba30 €67 €
10 osoba31 €72 €
 • PRIJAVA: 12:0021:00 sat, ODJAVA: 08:00 – 12:00 sati
 • Predsezona traje od jutra 01.05. do jutra 01.07.
 • Glavna sezona traje od podneva 01.07. do jutra 01.09.
 • Posezona traje od podneva 01.09. do jutra 01.10.
 • PDV uključen u cijenu
 • Turistička pristojba nije uključena u cijenu
 • sve cijene obračunavaju se po Srednjem deviznom tečaju HNB-a
 • Cijene se odnose na jednu smještajnu jedinicu
 • Svaki dodatni šator plaća se 10 €
 • WiFi, struja, voda i sanitarije uključeni u cijenu
 • sve sportske aktivnosti također
 • Ljubimci nisu dopušteni
Turistička pristojba01.05. – 01.10.
Odrasli10 kn
Mladi 12-18 god.5 kn
Djeca 0-12 god./

ACSI članovi

 • PRIJAVA: 12:0021:00 sat, ODJAVA: 08:00 – 12:00 sati
 • Uz člansku iskaznicu ACSI-ja, cijena pred/posezone za 2 osobe iznosi 18 €
 • Predsezona traje od jutra 01.05. do jutra 01.07.
 • Glavna sezona traje od podneva 01.07. do jutra 01.09.
 • Posezona traje od podneva 01.09. do jutra 01.10.
 • PDV uključen u cijenu
 • Turistička pristojba nije uključena u cijenu
 • sve cijene obračunavaju se po Srednjem deviznom tečaju HNB-a
 • Cijene se odnose na jednu smještajnu jedinicu
 • Svaki dodatni šator plaća se 10 €
 • Svaka dodatna osoba plaća 3 €
 • WiFi, struja, voda i sanitarije uključeni u cijenu
 • sve sportske aktivnosti također
 • Ljubimci nisu dopušteni