01/06/2021 - 01/10/2021

Language: EN | HR | DE | IT | FR

Cantika

Direktorica Marketinga

Cantika je najnovija članica koja se pridružila Kampu Diana kao direktorica marketinga.

Kristijan

Generalni Direktor

Generalni je direktor i suvlasnik kampa Diana više od 19 godina.

Deana

Vlasnica

Deana, po kojoj je Kamp Diana dobio ime, zaštitno je lice gostoljubive usluge koju ćete iskusiti s nama.